Vitale livtag via sparring og supervision

- privat og professionelt


Hvorfor personfaglig sparring og supervision?


Faglig udvikling, det gode kollegaskab, arbejdsmiljø, afklaring, psykologisk tryghed i grupper og teams mm.  


Der kan være mange bevæggrunde i forhold til at overveje sparring, coaching  og supervision. Hvad enten man ønsker at understøtte den "rutinemæssige" forventede selv-refleksion i sin social/sundheds-faglige praksis, konkret inspiration og redskaber til at arbejde med det gode arbejdsmiljø i større og mindre teams, eller måske rent privat oplever et behov for nye perspektiver på tiltrængte forandringer - så kan det være en god ide at inddrage en kompetent dialog-partner i sine refleksioner.  


Hos Vitale livtag møder du en pålidelig og professionel sparringspartner, som ved hvor vigtig oprigtig opmærksomhed og mærkbart nærvær er, for at skabe trygge rum og en tillidsfuld kontakt. Både i individuel vejledning og ved facilitering af personfaglig selv-refleksion i grupper/teams. Min tilgang til personfaglig sparring er anerkendende og ressource-orienteret - med fokus på det som er relevant og aktuelt for dig. 


Supervision

Supervision tilbydes både individuelt og grupper/teams 

- for ledere såvel som medarbejdere. 

Pris: afhænger af opgavens omfang og varighed.

Kontakt: Vitale livtag for at høre nærmere om mulighederne. 

Sparring

Den personlige/personfaglige sparring vil ofte foregå i et mindre formelt, men samtidigt metodisk, format, og tilbydes både i privat og professionelt regi.

Pris: 1250 kr./time (ekskl. moms)


Supervision og sparring hos Vitale livtag

  • Personfaglig sparring og vejledning. Individuelt eller i grupper/teams. Med fokus på afdækning af det som er aktuelt og centralt for dig, dit team, din virksomhed, din organisation mv.
  • Supervision og sparring i teams.    Alle temaer kan tages op. Tilgangen er anerkendende og systemisk, med grundlæggende fokus på psykologisk tryghed, konstruktiv kommunikation, samspillet i gruppen, og de enkelte deltageres eget-ansvar.
  • Individuel supervision og sparring. For ledere, medarbejdere eller privatpersoner. Et personfagligt refleksionsrum med fokus på det som er relevant for dig ift. din trivsel og personlige processer eller andet.