Kommunikative kompetencer

- og konstruktiv kontakt 


Relationer og reaktioner - i fælles refleksioner


Kontakten og samspillet med andre mennesker kan være af afgørende betydning for vores trivsel, velvære og selvfølelse, både privat og arbejdsmæssigt. Vi er generelt meget påvirkelige af andres respons på os, ligesom vores egen måde at kommunikere og reagere på, præger andre menneskers sindsstemning og handlinger.   


Inden for de fleste arbejdsområder, i både den private og offentlige sektor,  vil kontakten med andre mennesker ofte være central i den daglige praksis;  i social/sundhedsfaglige indsatser, servicefag med direkte kundekontakt, formelle/uformelle kollegiale samtaler, tværfaglig koordinering, aftaler med handels-/samarbejdspartnere, dialog mellem ledere og medarbejdere etc.

Uanset om vi bevæger os i vores private eller professionelle arenaer, så har vi hver især vores psykologiske og følelsesmæssige bagage med os, både den bevidste og den ubevidste. Og den bagage kommer af og til i karambolage med andres personlige pakkenelliker. 

 • Er du parat til at tage et grundigt og uforfærdet selvransagende kig i din rygsæk? 
 • Og måske rydde lidt op, finpudse eksisterende kompetencer og finde plads til nye nyttige redskaber?

Så giver Vitale Livtag dig en håndsrækning :)


Om kursusforløb i konstruktiv kommunikation:


Forløbet vil føre deltagerne igennem en både grundig og underholdende undersøgelse af egen og andre menneskers måder at være i kontakt med sig selv og sin omverden på - verbalt og non-verbalt. 

Som underviser vil jeg vil gå forrest i den faciliterende erfaringsudveksling, og gavmildt dele ud af egne eksempler på mere eller mindre vellykkede livtag med kommunikationens - til tider - svære kunst :)


Kursets form og indhold:

 • Kurset består af en række overkommelige teoretiske oplæg, en hel del praktiske øvelser, samt en pæn portion selvransagelse og selvrefleksion, som øger bevidstheden om alt det som er i spil i, og imellem, os - når vi er i kontakt med hinanden.
 • Kurset sigter dels mod at udvikle deltagernes egen ressourcer og kompetencer ift. at kommunikere hensigtsmæssigt og konstruktivt - samt at forstå, se bag om, og gå i dialog med andre menneskers umiddelbart uhensigtsmæssige og "uforklarlige" kommunikation.
 • Som deltager er du garanteret konkrete og potente redskaber som du opfordres til at integrere, både privat og professionelt - på eget ansvar. De kan ganske enkelt ændre dit sociale liv ;)

Du kan forvente et par øjenåbnere som gør at du aldrig vil se interaktionen mellem andre mennesker helt på samme måde som tidligere. Kurset vil give dig nye perspektiver, og en større indsigt i, hvad der reelt er i spil i dig selv, og i kontakten mellem andre mennesker - og dermed give dig nye handlemuligheder.

Vigtigheden af konstruktiv kontakt og kompetent   kommunikation

Tjek DIN kontekst her:


 • Ønsker du en mere klar og direkte kommunikation på din arbejdsplads?
 • Vil du gerne have en endnu bedre omgangsform med dine værdsatte kollegaer, eller styrke grundlaget for tværfagligt samarbejde?
 • Mangler I et fælles sprog og en fælles forståelse for hvordan I kan tale konstruktivt og respektfuldt om de ting som udfordrer jer?
 • Oplever du ubehag pga. konfrontationer ingen tør tage af frygt for konflikter?
 • Er forskellighed en besværlighed frem for en ressource?
 • Vil du som leder gerne selv være tydeligere i din formidling, eller ser du et behov for at arbejde med psykologisk tryghed blandt dine medarbejdere?

Vækker noget af ovenstående genklang, så kan et undervisningsforløb hos Vitale livtag omkring konstruktiv kommunikation og kontakt være lige præcis det tiltag I har brug for :)


Undervisningens omfang, indhold og varighed kan aftales og tilpasses efter ønsker og behov


De centrale temaer kunne være:

 • Kommunikations-niveauer og adfærdsformer,
 • Reaktiv kontra assertiv og autentisk kommunikation.
 • Forsvar og modstand, projektioner og tolkninger
 • Gruppedynamik og det primale tryghedsbehov
 • Forskellighed som grundlæggende vilkår - fra udfordring til ressource
 • Kontaktformer- og forstyrrelser
 • Kropssprog og kroppens sprog
 • Den højtudviklede hjerne og det "primitive" nervesystem
 • Grænser og integritet
 • Selvkontakt og selvrefleksion