Vitale kompetencer og livsområder

- private og professionelle livtag


Inspiration og input - til din personlige proces


Vitale livtag tilbyder systematiske og metodiske, samt kreative ressource-orienterede måder, hvorpå man kan arbejde med egen trivsel og livstilfredshed, ud fra en række personfaglige temaer - privat og professionelt.


Vores oplevelse af trivsel, glæde, overskud og livstilfredshed afhænger af flere forskellige faktorer, som fundamentalt set handler om hvordan vi i vores hverdag opfylder vores behov. Og i hvor høj grad vi indretter vores liv - ud fra prioritering af vores personlige værdier, interesser, passion - og mere eller mindre erkendte livsmål. 

Dette gør sig både gældende i arbejdsmæssige sammenhænge, samt privat i familielivet mm. - og særdeleshed i samspillet mellem disse livsområder. Det er derfor vigtigt at finde og skabe balance mellem de elementer som giver livet mening - og til stadighed at lære hvordan vi bedst muligt mestrer tilværelsens tilskikkelser.       


Hvad enten du aktuelt er optaget af vilkår omkring dit arbejdsliv, private relationer eller din egen personlige proces, så kan Vitale livtag tilbyde en værktøjskasse med effektive, håndgribelige, virkningsfulde og let-anvendelige redskaber, som understøtter dine kompetencer og færdigheder, både privat og professionelt.


Kurser og oplæg

Oplæg, facilitering, undervisning, kurser og kompetenceudvikling kan sammensættes og skrædder-syes efter ønsker og kontekst. Det kan være alt fra en enkelt time til længerevarende sammen-hængende forløb.  

Pris: afhænger af opgavens omfang og varighed.

Kontakt: Vitale livtag for at høre nærmere om mulighederne.

Aktuelt

Praksisnære kurser omkring recovery-orienteret rehabilitering for Social- og Boligstyrelsen med konsulenthuset Substans. Kontakt Vitale livtag for yderligere info.


Inspiration til temaer


 • At dyrke sine u-færdigheder
 • Værdier og vitalitet
 • Vitale livsområder 
 • Personligt lederskab
 • Integritet og grænser
 • Kommunikative kompetencer
 • Assertiv og autentisk adfærd
 • Konstruktiv kontakt
 • Roller og identitet
 • ArbejdsLivsKvalitet
 • Professionelt medmenneske
 • Motivation og må¨lsætning
 • Personfaglig selv-refleksion
 • Psykologisk tryghed
 • Ressourcer i recovery 
 • Re-Kreativitet 
 • Lyriske livtag
 • Vital vildskab: "Mere vitalitet, tak!"